Skolskjuts - Hantera skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan vårdnadshavare till elever som har blivit beviljad skolskjuts och som redan har ett busskort hantera kortet.

  • Borttappat: Kortet är borttappat. En administrativ avgift på 100kr betalas här i tjänsten eller på skolan i samband med att det nya kortet hämtas ut.

 

  • Trasigt kort/fysiskt skadat: Kortet är trasigt av yttre påverkan. En administrativ avgift på 100kr betalas här i tjänsten eller på skolan i samband med att det nya kortet hämtas ut. Det trasiga/skadade kortet ska återlämnas till skolan vid uttag av nytt kort.

 

  • Tekniskt fel: Kortet är helt men fungerar inte. Kortet ska återlämnas till skolan vid uttag av nytt kort. Om skolan bedömer att kortet inte fungerar på grund av yttre åverkan, kontaktar skolan vårdnadshavare. En administrativ avgift på 100kr ska då betalas i e-tjänsten eller på skolan, innan det nya kortet kan hämtas ut på elevens skola.

 

  • Uppsägning av kort: Kortet spärras omgående och ny ansökan får göras om nytt behov av skolskjuts uppstår. Kortet kan inte återanvändas.

 

Om dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar till Ludvika kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i vårt verksamhetssystem. Personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida, ludvika.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är beviljad skolskjuts och har ett busskort
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har BankID
  • Den som startar tjänsten är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa