Skolskjuts - Ansökan för grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Informationen som skickas in i tjänsten används för ett automatiserat beslut. Om du gör ansökan från mobiltelefon och får problem vid signering, byt webbläsare i telefonen eller gör ansökan från dator. 

Vårdnadshavare till elever som har rätt till skolskjuts i grundskolan, med undantag för elever i grundsärskolan, ska ansöka en gång per läsår.  Förändras förutsättningarna under skolåret, till exempel på grund av flytt och/eller byte av skola, ska en ny ansökan göras.

Familjehemsplacerade elever, elever med tillfälligt personnummer och du som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas tills vidare att ansöka via blankett som finns att få via denna länk.

Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten ska INTE använda e-tjänsten. kontakta din skola så får du hjälp med din ansökan om skolskjuts. 

 

Ansökan för kommande läsår

Ansökan ska göras under perioden 15 mars - 6 april 2021 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti. Det går att ansöka om skolskjuts under hela året, men handläggningstiden kan bli något längre för ansökan inkommen utanför ansökningsperioden.

Är ni två vårdnadshavare behöver du ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren (e-post eller mobiltelefonnummer). Den andra vårdnadshavare behöver gå in i e-tjänsten och signera med sitt BankID.

Du kan läsa mer om skolskjuts och våra regler på vår webbsida,  ludvika.se.

Automatiserade beslut

Beslutet fattas på teknisk väg utifrån gällande skollag och skolskjutsreglemente med tillhörande bilaga. Vissa ansökningar hanteras manuellt av skolskjutshandläggare.

 

Om dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar till Ludvika kommun behandlas av oss för handläggning, administration och uppföljning av ditt ärende. Behandlingen utförs i vårt verksamhetssystem. Personuppgifter hanteras enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida, ludvika.se.

 

Om skyddad identitet, sekretess och skyddad folkbokföring

VIKTIGT meddelande!
Du som behöver ansöka om skolskjuts för ditt barn och samtidigt har skyddad identitet eller håller på och ansöker om skyddad identitet hos Skatteverket eller socialtjänsten så ska du INTE använda e-tjänsten. Kontakta istället kommunens handläggare via telefon 0240-861 14 så hjälper vi dig manuellt med din ansökan om skolskjuts.

Personuppgiftsansvarig

Ludvika kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven är folkbokförd i kommunen
  • Fullständigt personnummer (ej tillfälligt)
  • Elevens vårdnadshavare har BankID
  • Den som ansöker är registrerad som vårdnadshavare för eleven

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa